Marodi
Marodi
Marodi
Marodi
Marodi
Marodi
Marodi

SHOP

Marodi

Legenda blagdanskog stola!

25.10.2023.

10 min read

PRAVILA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

„Marodi -  Legenda blagdanskog stola!“

 

Članak 1. Opće odredbe

 

1.1. Organizator nagradnog natječaja „Marodi -  Legenda blagdanskog stola!“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) je Marodi d.o.o., Gospodarska ul. 5, 40305 Nedelišće, OIB: 28972867079 (u daljnjem tekstu: Organizator).

1.2. Nagradni natječaj nije nagradna igra u smislu odredbi članka 2. i 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/2010), u vezi s člankom 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/2009, 35/2013, 158/2013, 41/2014, 143/2014).

1.3. Ova pravila nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: Pravila) bit će objavljena i dostupna preko poveznice sadržane u pozivu na sudjelovanje u Nagradnom natječaju objavljenom na službenom Marodi profilu na društvenoj mreži Facebook (facebook.com/maroditjestenina), u opisu profila službenog Instagram profila Marodi (https://www.instagram.com/marodihr/) te na web stranici (www.marodi.com ) (u daljnjem tekstu navedeni profili zajednički: Profil).

1.4. Prijavom u Nagradni natječaj Sudionik (kako je taj pojam određen u članku 3. stavku 3.1. ovih Pravila) u cijelosti prihvaća ova Pravila.

 

Članak 2. Trajanje i svrha provođenja Nagradnog natječaja

 

2.1. Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije proizvoda Organizatora.

2.2. Nagradni natječaj počinje 15. prosinca 2023. godine u 16:00 sati i traje  do 19.listopada 2023. godine u 23:59 sati.


Članak 3. Pravo sudjelovanja

 

3.1. Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke punoljetne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje imaju otvorene profile  na društvenim mrežama Facebook (www.facebook.com) ili Instagram(www.instagram.com). (u daljnjem u tekstu: Sudionik/ci).

3.2. U Nagradnom natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje na bilo koji način sudjeluju u organizaciji Nagradnog natječaja, kao ni zaposlenici Organizatora i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).

 

Članak 4. Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju

 

4.1. Sudionik sudjeluje u Nagradnom natječaju na način da u svom komentaru objave s pozivom za sudjelovanje u Nagradnom natječaju na Profilu Organizatora od 15. prosinca 2023. godine u 16:00 sati do 19. prosinca 2023. godine u 23:59 sati,  napiše ili pokaže fotografijom /videom zašto je on legenda blagdanskog stola. (u daljnjem tekstu: Komentar/i). Sudionik može prijaviti na Nagradni natječaj samo jedan Komentar. Sveukupno pet najkreativnijih odgovora na Instagramu I Facebooku nagrađujemo s:


Nagrada: PuellaLu pregača i Marodi paket sa 7 Marodi proizvoda ( Tagliatelle Verdi, Fettuccine, Mafaldine Corte, Ribana Kašica s Mrkvom, Uski Rezanci s Mrkvom, Valoviti Rezanci, Špagete)

 

4.2. Sve prijave koje zadovoljavaju uvjete Nagradnog natječaja i koje su pristigle u razdoblju trajanja Nagradnog natječaja bit će uključene u postupak odabira dobitnika nagradnog natječaja.

4.3. Neće se uzeti u obzir prilikom izbora Dobitnika (kako je taj pojam određen u članku 5. stavku 5.3. ovih Pravila) Komentar:

·    u kojem Sudionik ne napiše  zašto je on legenda blagdanskog stola

·    koji sadrži proste ili bilo kakve neprikladne riječi i/ili izrazi ili koji je uvredljive naravi odnosno sadržaja,

·    kojim se (navodno) povrjeđuju prava trećih osoba u smislu odredbe stavka 4.7. ovog članka.

4.4. Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Priređivač nagradnog natječaja ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

4.5. Organizator je ovlašten prema vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku ukloniti bilo koji Komentar te diskvalificirati i isključiti iz natjecanja bilo kojeg Sudionika, uključujući Dobitnika, ako postupa protivno važećim pravnim propisima, ovim Pravilima i/ili općeprihvaćenim etičkim normama ili ako svojim postupanjem narušava ugled ili šteti interesima Organizatora, uključujući, između ostalog, u slučaju sumnje na prijevarno postupanje Sudionika odnosno Dobitnika ili u slučaju zaprimanja obavijesti ili zahtjeva trećih osoba u vezi s povredom njihovih prava uslijed prijave bilo kojeg Komentara na Nagradni natječaj od strane Sudionika.

4.6. Organizator ne odgovara za običnu nepažnju.

4.7. U slučaju zahtjeva trećih osoba prema Organizatoru da Komentar/i određenog Sudionika povrjeđuje/u bilo koja njihova prava, posebice, prava osobnosti, uključujući prava privatnosti odnosno pravo na zaštitu osobnih podataka ili prava intelektualnog vlasništva, Sudionik o čijem je Komentaru riječ obvezuje se nadoknaditi Organizatoru svu štetu koju Organizator pretrpi uslijed takvih zahtjeva trećih osoba, uključujući iznose izrečenih kazni, dosuđene naknade štete i/ili troškova vođenja odgovarajućih pravnih postupaka te troškova pravnog zastupanja.

 

Članak 5. Fond nagrada, izbor Dobitnika i Nagrada

 

5.1. Ukupni nagradni fond je vrijednosti 238,65 EUR.

5.2. Dobitnike bira žiri u sastavu triju radnika Organizatora. Žiri će odabrati 5 (slovima: pet) najkreativnijih Prijava za koje će Sudionici dobiti Nagradu.

5.3. Na kraju Nagradnog natječaja Organizator će odabrati sveukupno 5 Komentara na Facebooku i Instagramu koje smatra da najkreativnije opisuju zašto je određena osoba legenda blagdanskog stola (u daljnjem tekstu: Dobitnik/ci).

5.4. Svaki Dobitnik dobit će po jedan Marodi paket (u daljnjem tekstu: Nagrada/e).

5.5. Jedan Dobitnik može dobiti samo jednu Nagradu.

5.6. Dobitnik nema pravo zahtijevati drugu nagradu ili Nagradu u većoj količini od predviđene ovim Pravilima. Nagrada nije prenosiva i ne može se zamijeniti za gotovi novac.

 

Članak 6. Obavijest o Nagradi i preuzimanje Nagrade

 

6.1. Organizator će obavijestiti Dobitnika o dobitku Nagrade u javnom odgovoru na dobitni Komentar u roku od pet (5) dana od završetka Nagradnog natječaja i pozvati Dobitnika da se javi Organizatoru u roku od naredna dva (2) dana putem službenog Marodi Facebook inboxa ili Instagram DM te će ga Organizator u izravnoj komunikaciji obavijestiti o svim detaljima oko preuzimanja Nagrade. U protivnom će se smatrati da se Dobitnik odrekao prava na Nagradu.

6.2. Dobitniku će Nagrada biti dostavljena na adresu koju za to navede Organizatoru. Kod preuzimanja Nagrade Dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet predočavanjem važeće osobne isprave s fotografijom.

6.3. Sve obveze Organizatora prema Dobitniku prestaju u trenutku primopredaje Nagrade.

 

Članak 7. Prava intelektualnog vlasništva

 

7.1. Sadržaj i svi dijelovi internetskih stranica Organizatora, kao i Facebook i Instagram profila Organizatora (dalje: Materijali) mogu biti zaštićeni autorskim pravom ili drugim odgovarajućim pravima intelektualnog vlasništva. Sva takva prava u cijelosti pridržavaju Organizator i eventualni drugi nositelji. Materijali su dostupni za pristup i pregledavanje, odnosno drugo sobno i nekomercijalno korištenje, ali njihovo preuzimanje, umnožavanje (reproduciranje, odnosno kopiranje), objavljivanje, distribuiranje ili bilo koje drugo korištenje u komercijalne svrhe, bilo u cijelosti bilo djelomično, nije dopušteno bez prethodnog izričitog dopuštenja Organizatora.

 

7.2. Svaki Sudionik prijavom svog Komentara na Nagradni natječaj jamči da ima sva prava na Komentaru, uključujući posebice autorsko pravo, te da je ovlašten raspolagati tim pravima u korist Organizatora sukladno odredbama ovog stavka. Svaki Sudionik zadržava sva prava na svojem/im Komentaru/ima koji/e prijavi na Nagradni natječaj. Pritom, prijavom svog Komentara na Nagradni natječaj Sudionik daje Organizatoru neisključivo, sadržajno, vremenski i područno neograničeno pravo iskorištavanja Komentara na svaki mogući način bez plaćanja za to Sudioniku ikakve naknade, sa ili bez navođenja njegova imena i prezimena odnosno nadimka pod kojim je prijavio Komentar te ikakvih dodatnih dopuštenja Sudionika, isključivo u svrhe organizacije, provođenja i izvršenja ovog Nagradnog natječaja.

 

Članak 8. Obrada i zaštita Osobnih podataka

 

8.1. Organizator je voditelj obrade Osobnih podataka (kako je taj pojam određen u stavku 8.2. ovog članka) Sudionika i Dobitnika Nagradnog natječaja. Organizator je imenovao Službenika za zaštitu podataka kojem se Sudionici i Dobitnici mogu obratiti u vezi sa svim pitanjima, primjedbama, zahtjevima, prigovorima ili drugim komentarima glede obrade njihovih Osobnih podataka putem e-pošte na adresu: marodi@marodi.hr.

8.2. Organizator obrađuje sljedeće osobne podatke (u daljnjem tekstu: Osobni podaci) u svrhe organizacije, provođenja i izvršenja Nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: Svrha/e):

(a) u odnosu na Sudionike: ime i prezime odnosno nadimak Sudionika pod kojim je njegov profil registriran na Facebooku/Instagramu s kojeg je ostavio Komentar/e – u Svrhu sudjelovanja u Nagradnom natječaju;

(b) u odnosu na Dobitnike: uz Osobne podatke iz podstavka (c) ovog stavka, ime i prezime, adresa broj mobilnog telefona za kontakt – u Svrhu primopredaje Nagrade; te

(c) u odnosu na Dobitnike: ime i prezime odnosno nadimak Sudionika pod kojim je njegov profil registriran na Facebooku/Instagramu s kojeg je ostavio Komentar/e – u Svrhu izvješćivanja javnosti i osiguravanja transparentnosti Nagradnog natječaja u smislu odredbe članka 6. stavka 1. ovih Pravila.

8.3. Pravna osnova za obradu Osobnih podataka iz stavka 8.2. ovog članka (osim podataka iz podstavka (c)) izvršenje je obveza Organizatora iz ovog Nagradnog natječaja prema njegovim Sudionicima i Dobitnicima, a u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu: GDPR), i to u svrhu organizacije, provođenja i izvršenja Nagradnog natječaja. Davanje je tih Osobnih podataka obvezatno jer bez toga nije moguće sudjelovanje Sudionika u Nagradnom natječaju odnosno nije moguće preuzimanje osvojene Nagrade od strane Dobitnika. Pravna je osnova za obradu Osobnih podataka iz stavka 8.2. podstavka (c) ovog članka legitimni interes Organizatora kojim se osigurava transparentnost Nagradnog natječaja, u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR-a.

8.4. Osobni podaci Sudionika odnosno Dobitnika mogu biti dostupni sljedećim kategorijama primateljima (u daljnjem tekstu: Primatelj/i) za uporabu u svrhe kompatibilne s gore određenim Svrhama u stavku 8.2. ovog članka, naime:

·    povezanim društvima Organizatora koji se mogu nalaziti i u trećim zemljama, tj. u državama izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske (u slučaju prijenosa Osobnih podataka u takve treće zemlje, Organizator će uložiti sve razumne i financijski opravdane napore da se osigura odgovarajuća razina zaštite Osobnih podataka i od strane Primatelja u takvim državama sukladno zahtjevima GDPR-a);

·    izvršiteljima obrade koji na temelju ugovornog odnosa pomažu Organizatoru u organizaciji, provođenju i izvršenju Nagradnog natječaja (posebno, primjerice, reklamne i marketinške agencije ili dostavne službe i sl.);

·    nadležnim tijelima u skladu sa zakonom.

8.5. Organizator će obrađivati Osobne podatke Sudionika odnosno Dobitnika u Svrhe određene u stavku 8.2. ovog članka za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja i najduže u roku od deset (10) radnih dana od njegova završetka, nakon čega će Osobni podaci biti trajno uništeni (posebice, Organizator će po isteku navedenog roka brisati sa svog Profila poziv za sudjelovanje u nagradnom natječaju zajedno sa svim Komentarima). Organizator može čuvati podatke Dobitnika iz stavka 8.2. podstavka (c) u sklopu odgovarajuće poslovne dokumentacije u Svrhu evidencije u roku od šest (6) godina ako dulji rok nije propisan u važećim pravnim propisima.

8.6. Prava Sudionika i Dobitnika u vezi s obradom njihovih Osobnih podataka su:

(a) na pristup svojim Osobnim podacima, tj. pravo dobiti od Organizatora potvrdu obrađuju li se Osobni podaci koji se na odnose na odgovarajućeg Sudionika odnosno Dobitnika, te ako se takvi Osobni podaci obrađuju, pristup svojim Osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju Osobnih podataka koji se obrađuju;

(b) na ispravak netočnih Osobnih podataka koji se odnose na odgovarajućeg Sudionika odnosno Dobitnika bez nepotrebnog odgađanja, među ostalim i davanjem dodatne izjave;

(c) na brisanje Osobnih podataka koji se odnose na pojedinog Sudionika odnosno Dobitnika, posebice u slučajevima ako:

·    više nisu nužni u odnosu na Svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

·    su nezakonito obrađeni;

·    se moraju brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima;

(d) na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:

·    ako Sudionik odnosno Dobitnik osporava točnost svojih Osobnih podataka, na razdoblje kojim se Organizatoru omogućuje provjera točnosti Osobnih podataka;

·    ako je obrada nezakonita, ali se Sudionik odnosno Dobitnik protivi brisanju svojih Osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;

·    ako Organizator više ne treba Osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Sudionik odnosno Dobitnik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;

(e) na podnošenje pritužbe u vezi s obradom svojih Osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb (www.azop.hr).

8.7. Organizator obrađuje Osobne podatke na siguran način u skladu s važećim pravnim propisima i standardima prakse. Organizator provodi odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu Osobnih podataka od sigurnosnih rizika kao što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup Osobnim podacima, njihovo uništenje ili gubitak ili otkrivanje te osigurava takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade Osobnih podataka.

8.8. Dodatne informacije o obradi Osobnih podataka od strane Organizatora dostupne su u pravilima privatnosti objavljenim na https://marodi.com/zastita-osobnih-podataka/.

8.9. Budući da se Nagradni natječaj odvija na društvenim mrežama Facebook i Instagram, na obradu osobnih podataka od strane Facebooka (uključujući Osobne podatke Sudionika iz stavka 8.2. podstavka (a)) primjenjuju se pravila o zaštiti privatnosti i druge odredbe o obradi osobnih podataka korisnika Facebooka objavljene na njegovim stranicama (primjerice u kontekstu bihevioralnog oglašavanja, uključujući profiliranje).

 

Članak 9. Otkaz ili prekid Nagradnog natječaja

 

9.1. U slučaju nastupanja okolnosti više sile, odnosno okolnosti koje Organizator nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, Organizator može otkazati ili prekinuti Nagradni natječaj, o čemu će obavijestiti sve Sudionike odnosno Dobitnike na Profilu i na svom mrežnom mjestu (https://marodi.com/) odmah čim to bude moguće s obzirom na djelovanje okolnosti više sile.

9.2. U slučaju iz stavka 9.1. ovog članka Organizator ne odgovara Sudionicima odnosno Dobitnicima ni za kakvu štetu koja bi im mogla nastati uslijed takvog otkaza ili prekida Nagradnog natječaja ili u vezi s tim.

 

Članak 10. Rješavanje sporova

 

10.1. Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz Nagradni natječaj odnosno primjenu ovih Pravila konačna je i obvezuje sve Sudionike odnosno Dobitnike.

10.2. Za rješavanje bilo kojih sporova između Organizatora i Sudionika odnosno Dobitnika u vezi s Nagradnim natječajem mjesno je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.


Other blogs