Marodi
Marodi
Marodi
Marodi
Marodi
Marodi
Marodi

SHOP

Kontakt

Sudski registar i broj

Trgovački sud u Varaždinu MBS 070114823

Temeljni kapital 2.260.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Stjepan Marodi:

osnivač, direktor

Nevenka Marodi:

prokurist

IBAN

HR 11 2360 0001 1023 7675 1

Zagrebačka banka d.d., Zagreb